ERP GP5 | Control de costos

Sistema que permet un precís i detallat control dels costos de fabricació.

Els costos són fàcilment classificables en múltiples nivells, diferenciant les hores, les matèries primeres, els manufacturats i les subcontractacions.

Permet assignar les compres a una ordre de fabricació des de l'encàrrec al proveïdor.

El mòdul de marcatges permet l'entrada d'hores manual per marcatges no presencials, amb múltiples consultes relatives a les hores, per operari i per màquina.

El sistema ofereix comparatives dels costos teòrics o pressupostats i els reals, així com la possibilitat de valorar la fabricació en curs.

Documents relacionats

Pantalla llançament OF