ERP GP5 | Gestió empresarial

ERP-GP5 És una solució informàtica que integra en un sol sistema les aplicacions necessàries per a la gestió comercial d'una empresa: ofertes, comandes, albarans i factures, tant de clients com de proveïdors, cobraments i pagaments, control i liquidacions d'agents, gestió de referències, gestió de l'estoc de l'empresa i traspàs a comptabilitat.

Incorpora utilitats específiques per fer un efectiu seguiment comercial dels clients, actius i potencials. També, permet fer el llançament i el control de campanyes comercials, mailings, e-mail, etc.

Alguns dels punts d'aquesta aplicació:

 • Fitxa de clients, proveïdors i agents.
 • Comandes, albarans, factures i rebuts.
 • Consulta de les comandes pendents i històric.
 • Albarans pendents de facturar.
 • Impressió d'Albarà del transportista.
 • Previsió de cobrament i confecció del suport electrònic per la Norma 19 i Norma 58 per a la presentació telemàtica.
 • Llistat de factures emeses.
 • Estadística de clients i articles venuts.
 • Fitxa de referència.
 • Registre de modificació de PVP.
 • Enviament de factures via e-mail.
 • Facturació electrònica e-factura.
 • ...

Documents relacionats

Pantalla principal GP5
Pantalla buscar albarà
Pantalla afegir albarà