ERP GP5 | No Conformitats

Mòdul per a gestionar àgilment tant les no conformitats internes com les de proveïdor.

No conformitats internes

  • Gestió de la OF que ha patit la no conformitat.
  • Control del nombre de peces verificades i de peces no conformes.
  • Control del verificador de les peces.
  • Si la no conformitat és imputable, es pot marcar el codi de l'operari que la realitzat.
  • Generar OF de reparació o repetició.
  • Possibilitat de vincular OF en cas necessari.
  • Control de l'origen de l'informe.
  • Control del cost en casos que tibem de producte acabat de l'estoc.

No conformitats proveïdors

  • Gestió de l'imputació de la no conformitat al rebre un encàrrec del que no estem conformes amb la qualitat.
  • Possibilitat de modificar l'imputació de la no conformitat.