INFORMACIÓ LEGAL

Informació per donar compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol (Art. 9 i 10)

Titular: Xarxa Consultoria Informàtica, S.L.
Avda Sant Joan, 65.
08272 Sant Fruitós de Bages (Barcelona).
Tel. 93 876 01 63
xci@xci.cat

N.I.F. B60624517

Inscrita en el Registre Mercantil de Registre Mercantil de Barcelona, Foli 103, Volum 27.334, Full B-116-931.

Condicions d'ús

Aquest lloc web de Xarxa Consultoria Informàtica, S.L. ús un servei de comunicacions i d'informació desenvolupat per Xarxa Consultoria Informàtica, S.L.. Per utilitzar aquest lloc web o descarregar continguts, en primer lloc és necessari acceptar les condiciones descrites en aquesta nota legal. Si no hi està d'acord i no accepta les condicions no podrà descarregar cap dels continguts.

Ús limitat

Els continguts del lloc web de Xarxa Consultoria Informàtica, S.L. són Copyright © de Xarxa Consultoria Informàtica, S.L. Tots els drets reservats. Els continguts del lloc web de Xarxa Consultoria Informàtica, S.L. no podran ser objecte de còpia, ni podran ser transferits, ni divulgats, ni publicats, ni distribuïts totalment o parcialment, sense el previ consentiment escrit de Xarxa Consultoria Informàtica, S.L., exceptuant aquells casos en què Xarxa Consultoria Informàtica, S.L. consenteixi que s'emmagatzemin al seu ordinador o es realitzi la impressió de còpies o extractes de les pàgines únicament per aplicar-los en un ús exclusivament personal.
Els textos, imatges, software i la resta de continguts de www.xci.cat són propietat exclusiva de Xarxa Consultoria Informàtica, S.L. o dels seus propietaris. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de tenir el consentiment exprés de Xarxa Consultoria Informàtica, S.L.

Llei de protecció de dades (Llei orgànica 15/199 de 13 de desembre)

Per poder accedir a alguns serveis que Xarxa Consultoria Informàtica, S.L. ofereix a través del lloc web caldrà donar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix la Llei orgànica 15/199 del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal informem que, a través de l'ompliment dels formularis, les seves dades personals quedaran registrades i tractades en un fitxer, degudament registrat, propietat de Xarxa Consultoria Informàtica, S.L. amb la finalitat de prestar serveis (degudament descrits) i per comunicar-li qualsevol informació comercial que Xarxa Consultoria Informàtica, S.L. consideri oportuna. En cap cas, les seves dades seran cedides a tercers. Això mateix comuniquem la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, a xci@xci.cat o bé per escrit a:

Xarxa Consultoria Informàtica, S.L.,
Avda Sant Joan, 65.
08272 Sant Fruitós de Bages (Barcelona).
Tel. 93 876 01 63
xci@xci.cat

Limitació de responsabilitat

Les informacions contingudes en aquest lloc web són incorporades de bona fe i Xarxa Consultoria Informàtica, S.L. les considera correctes. No obstant això, s'aconsella als internautes que desitgin qualsevol producte o servei especificat en la pàgina web, prenguin les mesures necessàries de precaució i investiguin en relació a les especificacions, característiques i adequació dels productes que desitgin adquirir en relació a l'ús específic que se'ls vulgui donar. De fet, les informacions del lloc web han estat incorporades sense comptar amb garanties explicítes sobre les condiciones o d'altres referències sobre la qualitat de cada contingut específic, la seva adequació per a un ús particular o si la seva utilització viola drets de la propietat intel·lectual, fet pel qual totes les garanties, condicions i requeriments d'aquest estan expressament exclosos. Xarxa Consultoria Informàtica, S.L. no serà responsable en cap cas de qualsevol pèrdua de benefici, negoci, contractes, clients o qualsevol altra pèrdua indirecta o financera per part de l'interessat, provocades per l'incompliment contractual, negligència o per qualsevol altre motiu. Les informacions d'aquest lloc web poden incloure imperfeccions tècniques o errors tipogràfics. Les informacions poden ser canviades o endarrerides sense avís previ. Així mateix, Xarxa Consultoria Informàtica, S.L. pot fer modificacions i/o millores dels continguts existents en el lloc web sense previ avís.

Oracle és una Marca registrada de Oracle Corporation.
A3con és una marca registrada de A3 Software.