Picking

Aquesta aplicació facilita la gestió dels materials necessaris per a realitzar una OF mitjançant la lectura de QRs situats en tots els materials i OFs.

Funcionalitats

  • Iniciar la imputació de material d'una OF a través de la lectura d'un QR d'una OF.
  • Dos mètodes per a imputar material en una OF:
    • Mitjançant la lectura del QR del material.
    • Elegint el material d'una llista importada.
  • Llistat amb totes les OFs i els seus materials imputats que encara no s'han exportat.
  • Exportació de totes les dades a un fitxer via FTP.
  • Còpia de seguretat al mòbil dels fitxers exportats.