GP5 Tablet Agent Comercial

Cada tablet té les dades de l'agent que és responsable de la tablet. Els clients que es passen a la tablet són aquells que tenen el codi d'agent de la tablet al camp agent de gestió de clients.

Funcionalitats

Fitxa de clients

 • Consulta de dades generals i fiscals.
 • Consulta de preus de client.
 • Consulta de rebuts pendents (d'un client en concret així com de tots els clients de la tablet).
 • Consulta de l'historial de venda del client.
 • Consulta de l'historial de venda del client.
 • Afegir observacions.

Ofertes

 • Veure les ofertes noves.
 • Crear ofertes noves.
 • Consultar i crear els seguiments comercials.

Comandes

 • Veure les comandes existents.
 • Crear comandes.
 • Consultar i crear seguiments.

CRM

 • Consultar seguiment comercial dels clients.
 • Consultar seguiment comercial d'un document (oferta/comanda) en concret.
 • Crear seguiments comercials.