ERP GP5 | Compres

Mòdul per a la gestió de les compres. Mòdul que permet des d'una demanda de preus a proveïdors, la seva acceptació i creació d'un encàrrec a proveïdor, la recepció del material des d'un albarà i la facturació final amb la gestió del pagament.

Alguns punts d'aquest mòdul són:

 • Demandes de preus a proveïdors.
 • Demandes de preus per proveïdor.
 • Encàrrecs a proveïdors.
 • Encàrrecs per proveïdor.
 • Encàrrecs pendents de rebre.
 • Albarans a proveïdors.
 • Albarans per proveïdor.
 • Albarans pendents de facturar.
 • Factures a proveïdors.
 • Factures per proveïdor.
 • Rebuts a pagar.
 • Llistats i estadístiques.
 • ...