ERP GP5 | Comptabilitat

Traspàs a comptabilitat El nostre sistema informàtic s'enllaça amb dos dels principals programes de comptabilitat del mercat, A3-CON de A3 Software i CONTAPLUS de Sage-sp.

Genera el traspàs a comptabilitat per dates de les factures dels clients, cobrament de clients, efectes descomptats (norma 58) , factures de proveïdors i pagament de proveïdors.

Alguns punts d'aquest mòdul són:

  • Gestió de comptes comptables.
  • Traspàs a Contaplus.
  • Traspàs a Atr3s.
  • Importar comptes.
  • Anul·lar traspàs a comptabilitat.
  • ...

Pantalla traspàs Atr3s
Pantalla traspàs Contaplus