ERP GP5 | Estoc

Mòdul per el control dels estocs, opcional amb lots o per número de sèrie. Permet fer el seguiment de l'estoc pendent de rebre i el pendent d'entregar, estoc màxim, mínim i òptim, i també amb estoc reservat i estoc en fabricació (si es té el mòdul de producció).

Possibilitat de múltiples dipòsits i traspàs entre ells.

Alguns punts d'aquest mòdul són:

  • Moviments d'estoc.
  • Moviments de magatzems.
  • Moviments de números de sèrie.
  • Moviments de lots.
  • Consulta d'estoc i preus pel client.
  • Modificació d'estoc/ubicació.
  • Llistat d'inventari.
  • Entrada de recomptes.
  • ...