ERP GP5 | Marcatge en planta

Mòdul que permet el control de presència dels operaris, marcatges d'ordres de fabricació per fase i per màquina, control de temps morts, planning, múltiples marcatges, etc.

Alguns punts d'aquest mòdul són:

  • Operaris.
  • Control de marcatge.
  • Incidències.
  • Llistats.
  • ...