ERP GP5 | Vendes

Mòdul per a la gestió de les vendes. Deixa crear una oferta convertir-la en acceptada i consegüent crear la comanda. També hi ha l'opció d'entregar material des d'un albarà al client i la facturació final amb la gestió de cobrament.

Hi ha una traçabilitat màxima entre tots els documents per tal de fer el seguiment de la venda i tot el seu control. • Ofertes a clients
 • Ofertes per clients
 • Estat d'ofertes
 • Comandes de clients
 • Comandes per client
 • Albarans a clients
 • Albarans per client
 • Factures a clients
 • Factures per client
 • Rebuts a cobrar (q19-q58)
 • Llistats i estadístiques
 • ...