AVÍS LEGAL I POLÍTICA DE PRIVACITAT

Avís legal

Per donar compliment amb l'establert en la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s'indiquen les dades de la informació general d'aquest lloc web:

OBJECTE

Aquestes condicions generals (a partir d'ara, les "Condicions Generals") regulen l'ús de tots els serveis d'aquest lloc web (a partir d'ara "el Portal") que XARXA CONSULTORIA INFORMÀTICA SL, posa a la disposició dels usuaris d'Internet. Per la simple utilització del Portal, els usuaris expressen la plena acceptació sense reserves de les mateixes, les quals podran ser modificades per l'Empresa en qualsevol moment. Els usuaris es veuen així mateix sotmesos a totes aquelles condicions particulars, avisos o reglaments d'instruccions que es posin en el seu coneixement, en relació als continguts o serveis concrets, que contemplen allò previst en aquestes Condicions Generals sempre i quan no s'hi oposin.

INFORMACIÓ A L'USUARI

XARXA CONSULTORIA INFORMÀTICA SL, és el Responsable del tractament de les dades personals de l'Usuari i l'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en protecció de dades personals, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (GDPR) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, pel que se li facilita la següent informació del tractament:

Qui és El responsable del tractament de les seves dades:

El present document constitueix la Política de privacitat que s'aplica a totes les dades de caràcter personal que XARXA CONSULTORIA INFORMÀTICA SL tracta sobre vostè. A continuació us informem sobre les dades identificatives del RESPONSABLE del tractament:

Responsable
XARXA CONSULTORIA INFORMÀTICA SL
CIF
B-60624517
Adreça Postal
Avinguda Sant Joan, 65
08272 Sant Fruitós de Bages
Telèfon de contacte
938 760 163
Correu Electrònic
xci@xci.cat
Dades del contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD-DPO)
lopd@msanchez.cat

Finalitat

Amb quina finalitat tractem les seves dades?

A XARXA CONSULTORIA INFORMÀTICA SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de l'enviament de la informació que ens sol·licitin i facilitar ofertes de productes i/o serveis del seu interès, també elaborarem un "perfil comercial" d'acord amb la informació facilitada. No es prendran decisions automatitzades sobre la base d'aquest perfil.

Quant de temps conservarem les vostres dades?

Criteris de conservació de les dades: Es conservaran mentre hi hagi un interès ambdues parts per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, es suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total dels mateixos.

Legitimació:

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és l'execució de contracte de subscripció a les activitats que promou l'empresa i la gestió a les seves consultes rebudes mitjançant el formulari de contacte (segons els termes i condicions que consten en la nostra política de privacitat).

L'oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se sol·licita, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni l'execució del contracte de serveis.

Destinataris:

A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?

No es comunicaran les dades a cap destinatari, excepte per una obligació legal.

Drets:

Quins són els vostres drets?

Drets Contingut
Canals d'Atenció
Accés

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a XARXA CONSULTORIA INFORMÀTICA SL estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Podrà exercir els seus drets a:
xci@xci.cat
o
Departament Protecció de Dades

Adreça postal:
Avinguda Sant Joan, 65
08272
Sant Fruitós de Bages
Telèfon: 938 760 163
Rectificació

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes

Supressió

Les persones interessades podran sol·licitar l'eliminació de les seves dades personals que ja no siguin necessaries per als fins que van ser recollides.

Oposició

Els interessats poden oposar-se al tractament de les seves dades amb fins de serveis que ens sol·licitin del seu interès. XARXA CONSULTORIA INFORMÀTICA SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o per exercir o defensar possibles reclamacions.

Limitació del Tractament En determinades circumstàncies que preveu l'article 18 RGPD, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades en els següents casos.
  • Mentre es comprova la impugnació de l'exactitud de les teves dades.
  • Quan el tractament és il·lícit. Però s'oposa a exercir el dret a la supressió de les seves dades.
  • Quan XARXA CONSULTORIA INFORMÀTICA SL no necessita tractar les seves dades, però vostè els necessita per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
  • Quan vostè s'oposi al tractament de dades per al compliment d'una missió en interès públic o per a la satisfacció d'un interès legítim. Mentre es verifica si els motius legítims per al tractament per davant dels de vostè.
Portabilitat

En virtut del dret a la portabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les seves dades personals en un format estructurat d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre'ls a un altre responsable.

Com podeu exercir els drets?

Si vostè considera que a XARXA CONSULTORIA INFORMÀTICA SL no hem tractat les seves dades d'acord amb la normativa, pot contactar amb el nostre delegat de protecció de dades a la següent adreça de correu electrònic: lopd@msanchez.cat

Per exercitar els seus drets, s'haurà d'acompanyar a la seva sol·licitud, el seu DNI o document equivalent que acrediti la seva identitat.

L'exercici d'aquests drets és gratuït.

Quines vies de reclamació hi ha?

Les persones interessades tenen dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, i la forma de posar-se en contacte amb ella mitjançant la pàgina web. http://www.agpd.es.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L'USUARI

Els Usuaris, mitjançant l'entrada de dades en els camps en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades a XARXA CONSULTORIA INFORMÀTICA SL són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

XARXA CONSULTORIA INFORMÀTICA SL informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a tercers, i que sempre que realitzés algun tipus de cessió de dades personals, es demanarà prèviament el consentiment exprés, informat i inequívoc per part dels usuaris. Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en protecció de dades personals, XARXA CONSULTORIA INFORMÀTICA SL està complint amb les disposicions de la normativa GDPR per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l'article 5 del GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats .

XARXA CONSULTORIA INFORMÀTICA SL garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el GDPR, per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

UTILITZACIÓ DEL PORTAL I DELS SERVEIS PER ALS USUARIS

Excepte en el cas que hagin obtingut prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de XARXA CONSULTORIA INFORMÀTICA SL, els usuaris s'abstindran d'obtenir o intentar obtenir qualsevol tipus de continguts, ja siguin textos, gràfics, dibuixos, arxius de so, imatges o fotografies, vídeos, programari i en general qualsevol classe de material accessible a través del Portal o dels serveis utilitzats per ells, per mitjans diferents dels que s'hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o dels que s'emprin habitualment a aquest efecte a Internet.

La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda en el lloc web de XARXA CONSULTORIA INFORMÀTICA SL (inclosos el seu propi disseny, configuració i forma d'exposició del lloc web) que es realitzin sense autorització de XARXA CONSULTORIA INFORMÀTICA SL constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual.

POLÍTICA DE COOKIES

A través d'aquest lloc web no es recullen dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement, ni se cedeixen a tercers.

XARXA CONSULTORIA INFORMÀTICA SL no utilitza cookies per recollir informació dels usuaris, ni registra les adreces IP d'accés. Únicament s'utilitzen cookies pròpies, de sessió, amb finalitat tècnica (aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través del lloc web i la utilització de les diferents opcions i serveis que en ella existeixen).

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS

L'empresa no és en cap cas responsable, ni de forma directa ni subsidiària, de cap contingut, informació, comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l'usuari o qualsevol persona o entitat i que es comuniqui, difongui, transmeti o exhibeixi a través d'aquest portal.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts així com noms, logos, marques i bases de dades accessibles en les pàgines web del Portal estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de l'empresa o de tercers titulars dels mateixos. En cap cas l'accés a les pàgines web del Portal implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels esmentats drets, ni confereix cap dret d'utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a aquest efecte per part de l'empresa o del tercer titular dels drets, excepte els drets de visualitzar i de realitzar còpies per a ús personal i exclusiu de l'usuari, els quals hauran d'exercir sempre conforme als principis de la bona fe i la legislació aplicable.

XARXA CONSULTORIA INFORMÀTICA SL i altres denominacions de productes, serveis, gràfics i logotips són marques protegides per XARXA CONSULTORIA INFORMÀTICA SL. Les denominacions d'altres productes, serveis i companyies esmentades en aquest document poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

LLEI APLICABLE

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present portal, serà la llei espanyola (pendent de la Llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República Catalana).